คลินิกกายภาพบำบัด – The Senizens ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหลอดเลือดสมอง
เปิดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามประเภทผู้ป่วย คือ 

1. ผู้ป่วยใน (In-Patient-Department : IPD)
ให้บริการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย จากสภาวะต่าง ๆ เช่น เส้นเลือดในสมองตีบ/แตก, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, ผู้ป่วยหลังผ่าตัด, ผู้สูงอายุที่ติดเตียง หรือผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ เช่น นักกิจกรรมบำบัด, นักจิตวิทยา, พยาบาล

2. ผู้ป่วยนอก (Out-Patient-Department : OPD)
ผู้มารับบริการมีหลากหลายประเภท เช่น กลุ่มออฟฟิศ ซินโดรม, กลุ่มที่มีอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา, กลุ่มที่มีปัญหาจากความเสื่อมของสุขภาพ รวมทั้งกลุ่มที่มีปัญหาทางระบบประสาทที่ต้องการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง โดยการให้บริการนั้นจะเน้นย้ำไปที่การออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืน  นอกจากจะช่วยลดอาการเจ็บปวดด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดหรือทางเทคนิคการรักษาด้วยมือจากนักกายภาพบำบัดแล้ว มีการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ซึ่งจะทำงานควบคู่กับทีมสตูดิโอออกกำลังกาย เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด

Our Service

– บริการกายภาพบําบัดในผู้ป่วยระบบหัวใจและปอด
– บริการกายภาพบําบัดในผู้ป่วยหลังการผ่าตัด
– บริการกายภาพบําบัดในผู้ป่วยระบบประสาท
– บริการกายภาพบําบัดในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
– บริการกายภาพบําบัดในผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหลอดเลือดสมอง 
(Stroke Rehab Center)
Tel: 02-412-0999, 064-249-6818
IG : Senizensrehab
LINE: @senizensrehab
www.thesenizens.com